• Dyrektor SOSW w Jędrzejowie ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023: 14.10.2022r,  31.10.2022r,  02.05.2023r,  09.06.2023r.