•  

    RADA RODZICÓW

    ROK SZKOLNY 2022/2023

    Prezydium:

    Przewodnicząca Rady:  EDYTA BURZAWA 

    Zastępca przewodniczącej: DOROTA RAUS

    Komisja Rewizyjna:

    MAGDALENA GRYŃ

    BARBARA KOZŁOWSKA

    Członkowie:

    ANETA BŁASZKIEWICZ

    LATKOWSKA MAGDALENA

    KAZIMIERA KOT

    MAŁGORZATA CETERA

    SYLWIA STRZELECKA

    Nauczyciele zaproszeni do stałej współpracy z Radą Rodziców:

    Beata Maluch, Agnieszka Putowska

     

    Dobrowolna składka na fundusz RR wynosi 50 zł.

    Numer rachunku: 97849000071000000328120001