•  

    RADA RODZICÓW

    ROK SZKOLNY 2023/2024

    Prezydium:

    Przewodnicząca Rady:  EDYTA BURZAWA 

    Zastępca przewodniczącej: ANETA BŁASZKIEWICZ

    Komisja Rewizyjna:

    SYLWIA STRZELECKA

    MAŁGORZATA CETERA 

    Członkowie:

    MAGDALENA LATKOWSKA 

    DOROTA RAUS

    ROBERT WILCZYŃSKI

    SYLWIA MAŚLARZ 

    Nauczyciele zaproszeni do stałej współpracy z Radą Rodziców:

    Beata Maluch, Agnieszka Putowska

     

    Dobrowolna składka na fundusz RR wynosi 50 zł.

    Numer rachunku: 97849000071000000328120001