• Skład Zespołu 

     Koordynatorzy: Joanna Adamczyk, Aleksandra Januszewska

     Nauczyciele szkół: Beata Rosińska, Belita Rabenda-Bołdyn;

     Wychowawcy grup wychowawczych: Anita Gacek

     Dyrektor Ośrodka : Agnieszka Zaczkowska

     Pedagog Szkolny:  Beata Maluch , Joanna Bień

     Opiekun Samorządu Szkolnego : Anna Stawska, Urszula Olesińska

     Przewodnicząca Samorządu Szkolnego: Kolekta Natalia

     Pielęgniarka szkolna: Danuta Skrzypczyńska

     Przewodnicząca Rady Rodziców: Bogusława Pałczyńska

     Pracownik niepedagogiczny: Ewa Małek