• SZANOWNI RODZICE

                 W ramach poszerzenia naszej współpracy zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem poruszającym aktualne problemy dotyczące młodzieży.

     PRZEMOC W GRACH KOMPUTEROWYCH -
     WPŁYW NA ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECKA

     Gry komputerowe to współczesna forma rozrywki wielu młodych ludzi. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo różnego rodzaju gier. Jest to  bardzo atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego.  Młody gracz wchodzi w nowy pełen przygód świat. Będąc często jednym z bohaterów gry, jego losy oraz losy innych bohaterów w tym wirtualnym świecie zależą od jego decyzji, wyborów, postępowania i pomysłów. Twórcy gier prześcigają się w wymyślaniu ciekawej fabuły, doborze oryginalnej grafiki, niepowtarzalnej kolorystyki i oprawy dźwiękowej – dążą do stworzenia jak najatrakcyjniejszych gier.

     Dużym  problemem stanowiącym niebezpieczeństwo są gry, których fabuła zawiera ogromny ładunek przemocy i okrucieństwa, a także treści erotyczne. Mają one negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Takie gry są przyczyną trwałych zmian w osobowości graczy. Młodzi ludzie szybko uczą się agresywnych zachowań. Gracz wchodząc w wirtualny świat gry spotyka sięz agresją, przemocą i niemoralnym postępowaniem. Młody człowiek nie tylko ogląda przemoc i okrucieństwo, ale także sam dokonuje tej przemocy, wybiera jej formy, musi być okrutny aby zwyciężać. Zło jest nagradzane – bycie złym pozwala iść „dalej”. W wielu grach świat wartości jest przewrócony „do góry nogami” – dobroć, przyjaźń, wzajemna pomoc, współczucie nie mają żadnego znaczenia. Najważniejsze są natomiast najniższe instynkty: pogarda dla drugiego człowieka, prawo silniejszego itp. Mając takie wzorce postępowania i oceny rzeczywistości otaczającego nas świata młody człowiek nie może prawidłowo ukształtować się pod względem uczuciowym i moralnym. Wyniesione ze świata gier zasady i normy postępowania wypaczają podstawowe wartości moralne, powodują pomieszanie tego, co dobre z tym, co złe. Może zdarzyć się, że wartości i normy ze świata wirtualnego stają się podstawowymi wartościami i normami w rzeczywistym świecie, w którym żyje młody człowiek.

     Wyżej opisane zniekształcenie osobowości młodych ludzi jest niewątpliwie jedną z przyczyn narastającej agresji i przemocy, którą obserwujemy w szkołach i na podwórkach. Młodzi ludzie (często również małe dzieci) krzywdzą się wzajemnie, stosują wobec siebie okrutne, różnorodne  kary, znęcają się nad słabszymi. Obserwuje się u nich chęć dominacji nad grupą – dominacji psychicznej i fizycznej, a raczej poprzez dominację fizyczną, stosują tu prawo silniejszego. Młodzi traktują świat rzeczywisty jak ten z gier, a swoich kolegów jak bohaterów gier, nie mają świadomości, że w rzeczywistym świecie kliknięcie myszką nie wróci nikomu zdrowia, czy życia, nie można również cofnąć czasu. Przerażający jest fakt ignorowania i lekceważenia zagrożeń wynikających z korzystania z gier, w których jest przemoc i agresja. Nie istnieje skuteczna prawna ochrona społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi przed groźnymi treściami zawartymi w grach komputerowych. Spora część rodziców nie jest świadoma zagrożeń ze strony gier, a więc nie kontroluje, czym zajmują się ich pociechy.

     Rodzice powinni uświadomić sobie, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój dzieci i to oni powinni mieć wiedzę o zagrożeniach jakie niosą nieodpowiednie treści gier komputerowych. Dzieci nie muszą całkowicie rezygnować z gier – bardzo atrakcyjnej zabawy, ale trzeba je rozsądnie wybierać i „dawkować”. To właśnie rodzice muszą kontrolować jakość wybieranych gier oraz czas poświęcony przez dzieci na gry.

     Rolą nauczycieli jest wsparcie rodziców w uświadamianiu istoty problemu. Nie chodzi tu o wprowadzenie zakazu używania przez uczniów gier komputerowych, lecz o przekazywanie rzetelnych informacji na temat ich oddziaływań na psychikę młodego człowieka.


     Rodzicu!

     • Spędzaj czas wolny wspólnie z dzieckiem.
     • Kontroluj, w jakie gry gra Twoje dziecko.
     • Ustal zasady, z jakich gier dziecko może korzystać.
     • Ustal ilość czasu spędzanego przy komputerze.
     • Konsekwentnie stosuj wobec dziecka zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer.
     • Pokaż dziecku inne formy spędzania wolnego czasu.

      

     System PEGI w Polsce

     Od września 2011r. w Polsce został wprowadzony system bezpiecznego oznaczania gier. Polega on na tym, że na każdym opakowaniu gry  widnieje naklejka, np. 3+, 7+, 12+, itd. Naklejka ta informuje o przeznaczeniu produktu dla danej grupy wiekowej. Oprócz ograniczeń wiekowych można też znaleźć inne naklejki, np. „pięść” – oznacza przemoc, „strzykawka” – narkotyki, itd. informujące o rodzaju treści w grze.  Więcej na ten temat tutaj  https://pegi.info.pl

       Opracowały :  Bernada Wydrych , Urszula Pańtak 

     Bibliografia:

     • Gry komputerowe a psychika dziecka - M. Braun-Gałkowska, Edukacja i dialog
     • Przemoc w mediach - wpływ na dzieci i młodzież – dr E. Zubrzycka, Media
     • A. Andrzejewska, (2008). (Nie)bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
     • M. Bielecki,.(2015). Przyjemne z pożytecznym? Badania nad wpływem gier komputerowych na procesy poznawcze. Wszechświat

      

     Jędrzejów, 25.11.2022r.