• Klub „Strzała” został powołany w 1994 roku i skupia uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie oraz uczniów prowadzonych przez SOSW  w Jędrzejowie. W klubie stale trenuje ponad 80 zawodników co powoduje, że jesteśmy obecnie największy klubem na terenie województwa świętokrzyskiego. Klub działa w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie, który ma swoją siedzibę w Skarżysku-Kamiennej.

     Początek ruchu Olimpiad Specjalnych na terenie naszej gminy i SOSW datuje się na rok 1987, kiedy to zawodnicy skupieni w Ośrodku w Węgleńcu wystąpili na Ogólnopolskiej Letniej Olimpiadzie Specjalnej w Warszawie.

     Zawodnicy klubu biorą udział we wszystkich zawodach rangi regionalnej, reprezentują nasz region na zawodach makroregionalnych i ogólnopolskich oraz kilkakrotnie reprezentowali Polskę na imprezach międzynarodowych (min. Europejski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Neapolu w 1997r., Europejski Turniej Piłki Nożnej w Warszawie w roku 2001, Europejski Turniej Olimpiad Specjalnych w Koszykówce w Moskwie w 2002r. Światowe Zimowe Igrzyska olimpiad Specjalnych w Boise w USA w 2009r. oraz w Pyeongchang w Korei Południowej w 2013r., Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie w 2010r. i Antwerpii w 2014r., Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Atenach w 2011r.). Klub funkcjonuje dzięki sponsorom i instytucją wspierającym. Główni sponsorzy to firmy:  QUICKPACK POLSKA, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „MARIA” Zakopane, VANSTAR, BIONATURA i wiele innych firm oraz darczyńców z terenu Jędrzejowa, a główne instytucje to Urząd Miejski w Jędrzejowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie i Fundacja Bankowa im.dr.M.Kantona banku PEKAO S.A.  Do grona naszych przyjaciół należą również min. Centrum Kultury, I Liceum Ogólnokształcące im.M.Reja, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2, Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów, „Zryw” Skroniów,  Pływalnia Miejska oraz, przede wszystkim, wolontariusze-uczniowie gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych z terenu Jędrzejowa /w szczególności uczniowie I LO zrzeszenie w sekcji wolontariackiej „Iskierki Reja”/, studenci szkół wyższych.

     Nasi zawodnicy trenują prawie wszystkie dyscypliny sportowe objęte programem Olimpiad Specjalnych.
     Do najpopularniejszych należą: piłka nożna, narciarstwo zjazdowe, trójbój siłowy, hokej halowy, pływanie
     i lekkoatletyka. Klub jest również organizatorem imprez sportowo-integracyjnych na terenie Jędrzejowa nieprzerwanie od roku 1994 (min. turnieje piłki nożneji koszykówki, tenisie stołowym mityngi w lekkiej atletyce, pływaniu, trójboju siłowym, a ostatnio również jako pierwsze w świętokrzyskim w kolarstwie). Organizujemy również zajęcia i zawody w treningu aktywności motorycznej programu MATP dla osób, których niepełnosprawność tak intelektualna jak i fizyczna uniemożliwia uprawianie normalnych dyscyplin sportowych.

     Ukoronowaniem naszej dotychczasowej działalności była organizacja w Jędrzejowie   I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Zunifikowanych i Kobiet Olimpiad Specjalnych w kwietniu 2003r. i III Ogólnopolskiego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Trójboju Siłowym w maju 2005r. Klub był inicjatorem i jednym z głównych współorganizatorów IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce 2009 i VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce, Skarżysko-Kamienna 2012. Również corocznie organizujemy Galę Sportowców Klub „Strzała” gdzie dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom za trud włożony w przygotowanie i start w zawodach Olimpiad Specjalnych.

     Siedzibą Klubu jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 11, w którym również od lipca 2016 roku siedzibę ma Oddział Regionalny. Pracę w klubie nadzoruje i koordynuje Zarząd Klubu, jego nowy skład został wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu w roku 2016 i przedstawia się następująco: Bożena Kojtek – Przewodniczący Klubu, Monika Kudzia – Skarbnik, Jerzy Putowski – Sekretarz oraz członkowie Zarządu Katarzyna Ciechanowska i Grzegorz Miśkiewicz.

     Więcej na temat Klubu "Strzała" znajdziesz tutaj oraz na  FB

      

      

     Kontakt:
     Klub Olimpiad Specjalnych "STRZAŁA"
     28-300 Jędrzejów
     ul. Armii Krajowej 11
     e-mail: strzala.jedrzejow@interia.eu