•  

    Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

     

    Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

    1 września 2022r. (czwartek)

    Święto Edukacji Narodowej

    14 października 2022r. (piątek)

    Uroczystość Wszystkich Świętych 

      1.11.2022r. (wtorek)

    Święto Niepodległości    

          11.11.2022r. (piątek)

    Zimowa przerwa

    świąteczna

    23 – 31 grudnia 2022r.

    Nowy Rok 

      1.01.2023r. (niedziela)

    Trzech Króli         

      6.01.2023r. (piątek)

    Ferie zimowe 

    30.01 - 12.02. 2023r.

    Wiosenna przerwa świąteczna     

    06 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

    Święta przypadające na 1 i 3 maja 2020r.

     1,3 maja 2023r.

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie           

    Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

    https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

    Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1327, z późn. zm.)

    (dotyczy tylko uczniów Branżowej Szkoły I stopnia)

    Boże Ciało   

        08 czerwca 2023r.( czwartek)

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

        23 czerwca 2023r. (piątek)

    Ferie letnie 

        24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.