• Samorząd Uczniowski 

  W naszej placówce działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład struktury Ośrodka. Działa on w oparciu o regulamin, który określa tryb wyboru zarządu, jego uwapnienia oraz sposób podejmowania decyzji. Ponadto SU posiada kompetencje wyznaczone przez akty prawne dotyczące opiniowania kluczowych dokumentów Ośrodka.

  Do najważniejszych zadań SU należą: rozwijanie samorządności uczniów, motywowanie ich do twórczej pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie odpowiedzialności za otoczenie, organizowanie akcji społecznych, rozwijanie tradycji i obrzędowości placówki.

 •            SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2022/2023

  Przewodniczący - Natalia Kolekta 

  Zastępca - Karina Kot

  Skarbnik - Julia Gryń

  brak danych