• Typ szkoły

     Adresaci

     Maksymalny wiek ucznia dla danego typu szkoły


     Szkoła podstawowa

     Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi


     18 lat

     Branżowa Szkoła I Stopnia kierunek:

     - piekarz,

     - cukiernik.

     Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


     24 lata


     Szkoła przysposabiająca do pracy

     Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi


     24 lata