• Pierwszy Dzień Wiosny

     • Dnia 21 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny ,uczniowie wszystkich typów szkół zaprezentowali zabawny program artystyczny pt.,,Wiosenne Przebudzenie’’. W pięknej wiosennej scenerii uczestnicy wysłuchali utworów Grechuty i Vivaldiego. Odbył się happening promujący zdrowy tryb życia. Uwieńczeniem apelu był występ przedstawicieli klas w wiosennym przebraniu. Pamiątkowe zdjęcia oraz film zostały wykonane przy użyciu aparatu i kamery otrzymanej przez naszą Placówkę w ramach programu #LaboratoriumPrzyszłości. Pierwszy Dzień Wiosny minął nam w radosnej i miłej atmosferze.

     • Wiosna w wierszach

     • W dniu 21.03.2023 w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie, którego celem było zainteresowanie dzieci książką, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu czytanego i rozbudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą. Uczniowie słuchali wierszy i opowiadań o tematyce wiosennej, odgadywali zagadki, oglądali albumy. Podczas spotkania wykorzystane zostały książki zakupione dzięki dofinansowaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

     • Tydzień Bezpiecznego Internetu

     • W zeszłym tygodniu w naszej szkole cały tydzień obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tydzień Bezpiecznego Internetu rozpoczęliśmy od przygotowania tematycznej gazetki, każda klasa otrzymała również gazetkę z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. W każdej klasie odbyły się zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie poznali zasady, którymi należy się kierować w wirtualnym świecie i gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Zapoznano uczniów ze stronami: www.dbi.pl , www.sieciaki.pl  Uczniowie podczas lekcji informatyki, brali udział w wielu działaniach łączących naukę z zabawą: układali plakaty z zasadami bezpiecznego zachowania w sieci z puzzli online JigsawPlanet, rozwiązywali quizy na temat zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych w sieci oraz przypominali sobie zasady Netykiety, rozwiązywali test wiedzy online - przy użyciu strony wordwall.net , wykonali prace plastyczne na komputerze w programie Paint nt. „Bezpieczny Internet” oraz przygotowali prezentację multimedialną nt. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • 21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu przypominać wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwania. Ten dzień przypomniał nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, przygotowały dla kolegów i koleżanek z innych klas różne zabawy z językiem polskim. Uczniowie mieli okazję rozwiązywać rebusy i zagadki ortograficzne, podjąć się przeczytania łamańców językowych, a także rozwiązywać zadania pozwalające wykazać się znajomością poprawnej polszczyzny. Przygotowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy nie tylko dobrze się bawili, ale też pogłębili swoją wiedzę o naszym trudnym, ale pięknym języku.

     • Zabawa Karnawałowa

     • Dnia 20 lutego 2023 w naszej szkole została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski zabawa karnawałowa. Uczniowie tańczyli w rytmie ulubionych piosenek. Tańce w rytm muzycznych przebojów, przeplatane były różnymi konkursami. Było bardzo wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości i dostarczyła wielu emocji. Nie zabrakło również kartek walentynkowych, które uczniowie wręczali sobie i nauczycielom. Atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia pamiątkowego, w fotobudce co wprawiło wszystkich w wyśmienity nastrój. Kiedy czas zabawy dobiegł końca uczniowie z żalem opuszczali szkołę.

      No cóż….kolejna zabawa karnawałowa już za rok!

     • Pożegnanie śp. Grażyny Papierz

     • W dniu 18.02.2023r w Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. Grażyny Papierz – emerytowanej nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie. 

      „Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez i są takie osoby, na myśl o których zasypie nas lawina wspomnień.”

      Bez wątpienia nasza Koleżanka Grażyna należała do tej grupy osób. Swoją zawodową drogę rozpoczęła w 1978r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach, początkowo jako wychowawca w internacie, później nauczyciel w szkole podstawowej. W 1983r na mocy porozumienia stron rozpoczęła pracę w naszej placówce w Jędrzejowie i Węgleńcu. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego oraz studium kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, co pozwalało jej na merytoryczne prowadzenie zajęć z wychowankami niepełnosprawnymi. Jak możemy przeczytać w aktach osobowych: swoją osobowością pozytywnie oddziałuje na wychowanków, sumiennie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, współpracuje z rodzicami oraz innymi nauczycielami organizując jak najlepsze warunki materiałowe tak by stworzyć wychowankom atmosferę domu rodzinnego. Pełniła funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego i prowadziła koło gospodarstwa domowego. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie we wdrażanie do zawodu młodych nauczycieli. To tylko niektóre wycinki potwierdzające wyróżniającą pracę pedagogiczną, która była doceniana nagrodami dyrektora. W 2003r odeszła na zasłużoną emeryturę.

      W imieniu całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie składam cześć Jej pamięci.

      Agnieszka Zaczkowska – dyrektor Ośrodka

     • Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112

     • 16 lutego w grupach wychowawczych Zespół do Spraw Bezpieczeństwa przeprowadził apel dotyczący Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112. Została przedstawiona prezentacja „ Kazio i Numery Alarmowe dla dzieci ; numer 112- film edukacyjny” oraz „ Film promujący Numer Ratunkowy 112- W kolejce po życie”, dzięki którym wychowankowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zastosowania numeru 112. Jakie numery zastępuje 112?. Jak należy się zachować i jakie informacje podać dzwoniąc pod numer ?.I wiele innych cennych informacji zostało omówionych na tym apelu. Na zakończenie wychowankowie odsłuchali tematycznej piosenki pt. „112 Numer alarmowy”.

     • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

     • My też wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku zebraliśmy 412,55 zł - jest to efekt naszych wspólnych działań. Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i ofiarność.

     • Spotkanie z Leśnikiem

     • 26 stycznia 2023 roku w grupach wychowawczych gościliśmy zaprzyjaźnionego p. leśnika R. Terczyńskiego, zaproszonego przez koło przyrodnicze. Tematem spotkania było „Dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimy”. Wychowankowie dowiedzieli się, jak dzikie zwierzęta radzą sobie zimą w zdobywaniu pożywienia i czy potrzebują pomocy człowieka, by ją przetrwać. Pan leśniczy wyczerpująco przybliżył dzieciom temat m.in. jakie są zasady dokarmiania zwierząt leśnych, co to jest paśnik i lizawka, jaką karmę i z jaką częstotliwością wykładamy w paśniki oraz jak prawidłowo dokarmiać ptaki. Leśniczy omówił także i pokazał tropy pozostawione przez zwierzęta leśne tj. sarny, jelenie, daniele, dziki itp. Tropienie i rozpoznawanie śladów jest prawdziwą sztuką i wymaga dużej wiedzy o biologii zwierząt.

      Do akcji dokarmiania ptaków w naszej placówce dołączył się również leśniczy pan R. Terczyński. Dostarczył nam spory zapas karmy dla skrzydlatych przyjaciół. Ptasia stołówka zaprasza na ucztę wszystkie ptaki. Dziękujemy bardzo za ten gest.

      Było to kolejne udane spotkanie z panem leśniczym. Dziękujemy!!!

     • Apel Bezpieczne Ferie Zimowe

     • W dniu 17 stycznia odbył się Apel z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na temat Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Panowie policjanci obszernie wyjaśnili zasady bezpiecznego korzystania ze stoków i lodowisk. Poruszyli również temat bezpieczeństwa na drodze- noszenie odblasków, jak również mówili na tematy aktywności i bezpieczeństwa w sieci internetowej i korzystania z telefonu.

     • Konkurs wiedzy o prof. Marii Grzegorzewskiej

     • W dniu 9.01.2023 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o prof. Marii Grzegorzewskiej  wybitnym pedagogu - twórczyni pedagogiki specjalnej.  W konkursie brali udział  uczniowie, przedstawiciele wytypowani      z poszczególnych klas, którzy odpowiadali na pytania, dotyczące jej życia i twórczości. Nie zabrakło w prezentacji   również zdjęć z ważnych wydarzeń  szkolnych realizowanych przez nauczycieli oraz uczniów  takich jak wycieczki, uroczystości czy też konkursy. Wspólnie starliśmy się przypomnieć ważne dla nas  chwile  w 2022 roku, podczas których w głównej mierze poznawaliśmy postać profesor Marii Grzegorzewskiej, jej ogromy dorobek naukowy, posiadający wartość ponadczasową. Zasługi Marii Grzegorzewskiej są ogromne, jest twórcą pedagogiki specjalnej oraz inicjatorem i organizatorem systemu kształcenia specjalnego w Polsce.  To, co stworzyła, jest piękne, szlachetne, mądre i  nigdy nie przeminie.

      Wszyscy uczestnicy  konkursu wykazali się dużą znajomością podejmowanego tematu o czym świadczą otrzymane dyplomy.

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"

     • W dniu 20.12.2020r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. Celem konkursu było popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej tego okresu. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów SOSW w Jędrzejowie. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematyką, kreatywność i pomysłowość. Za udział w konkursie wszyscy uczniowie otrzymali wyróżnienie, dyplomy oraz słodki upominek.

     • Szkolne Dni Przedsiębiorczości

     • W grudniu odbywały się szkolne Dni Przedsiębiorczości zorganizowane przez zespół d.s. doradztwa zawodowego przy wsparciu Stowarzyszenia „Razem” . Wytwory rękodzieła o tematyce świątecznej wykonane w ramach Manufaktury Twórczej w Szkołach i Grupach Wychowawczych prezentowane były podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Galerii Sekunda oraz w budynku Starostwa Powiatowego, a także w szkole. Twórcom gratulujemy . Tym , którzy wsparli naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy!!!

     • Świąteczne spotkanie "Cudowna noc Bożego Narodzenia"

     • W wyjątkowym anturażu zimowego krajobrazu w dniu 14.12.2022r odbyło się piękne, świąteczne spotkanie, podczas którego wychowankowie Ośrodka przedstawili program artystyczny pt. "Cudowna noc Bożego Narodzenia" przygotowany pod kierunkiem Pań: Anny Pełki, Doroty Pełki, Izabeli Blicharskiej, Doroty Walczyńskiej, Marii Mioduszewskiej-Pawlikowskiej, Beaty Radziejewskiej-Buchnat. Oprawę muzyczną zapewnił gościnnie Pan Robert Pełka - dziękujemy!!! Zaproszeni goście podkreślali wysoki poziom artystyczny oraz świąteczną dekorację, która dopełniła całości przedsięwzięcia. Wśród zaproszonych gości, których serdecznie powitała dyrektor Ośrodka Pani Agnieszka Zaczkowska, byli: Pani Maria Barańska Wicestarosta Jędrzejowski, Pan Marek Mentel przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego, Pani Renata Kwas naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Pani Kinga Bierońska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Tomasz Kowalski dyrektor PCPR, Pan Marcin Pacholec przewodniczący PZON, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: Pani Małgorzata Wojtasik, Pani Ewa Puto, Pan Wojciech Zwierzchowski, Pan Paweł Kowalski, Pan Grzegorz Pyzowski. Spotkanie było okazją do rozstrzygnięcia II. edycji akcji "Zapalmy lampę serca" organizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM. Pani Justyna Tutaj odpowiedzialna za sprawy związane z wolontariatem, podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz wychowanków Ośrodka. Wręczono dyplomy oraz wykonane w ramach Szkolnej Manufaktury Twórczej symboliczne serca. Nie zabrakło życzeń z okazji obchodzonego 5. grudnia Dnia Wolontariusza. Ostatnim punktem spotkania było uroczyste otwarcie sali zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, której wyposażenie zostało zakupione ze środków pozyskanych z akcji organizowanej przez Telewizję Polską SA "Reklama Dzieciom". Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia kierowane do całej społeczności Ośrodka spełnią się w nadchodzącym 2023 roku.

     • Maria Konopnicka – Patron roku 2022

     •  Czy to bajka, czy nie bajka 

       Myślcie, sobie jak tam chcecie

       A ja przecież  wam powiadam :

       Krasnoludki są na świecie!

      Tymi oto słowami rozpoczęła się w dniu 12 grudnia 2022 szkolna uroczystość poświęcona twórczości Marii Konopnickiej Patronki roku 2022r. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację o Marii Konopnickiej ,wysłuchali przepięknych wierszy pisanych dla najmłodszych takich jak: Stefek Burczy mucha, Pranie, Co słonko widziało?. Maria Konopnicka  to polska poetka ,publicystka i nowelistka XIX wieku. Żyła w czasach bardzo trudnych ,kiedy Polska była pod zaborami. Organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin. Wyrazem jej protestu przeciw polityce germanizacyjnej było ogłoszenie ,,Roty”. Twórczość pisarki jest różnorodna .Tworzyła opowiadania o rozwiniętej fabule i rozbudowanych opisach środowisk. Napisała powieść baśniową dla dzieci ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi” ,liczne wiersze patriotyczne np. ,,Pieśń o domu” oraz nowele ,,Dym”, ,,Nasza szkapa”, ,,Mendel Gdański”. Autorka barwnych opowiadań ,,O Janku wędrowniczku’’ i ,,Na jagody” zdobyła sobie trwałą pozycję wśród twórców literatury dla dzieci . Do utworów dla najmłodszych powstało szereg piosenek  min. ,,Na jagody”, do której taniec wykonali najmłodsi uczniowie. Zaś uczennice ze starszych klas zaprezentowały kilka wierszy patriotycznych. Dopełnieniem patriotycznego charakteru wybranych utworów Konopnickiej było odśpiewanie przez jedną z uczennic ,,Roty”.

      Na zakończenie uroczystości odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”. Wśród prac ,które wpłynęły na konkurs przyznano nagrody za zajęcie :

      I miejsce K. Kaczor –klasa 3 PDP

      II miejsce klasa 8a

      III miejsce W. Segeta

      Przyznano także wyróżnienia dla klasy 2b,  klasy5 b, klasy 1 a, oraz dla Ł. Makowskiego z kl. 3 PDP

      i K. Burzawy z klasy 5 a. Wszyscy laureaci otrzymali słodkie nagrody.

      Wszystkich gorąco zachęcamy do lektury utworów Marii Konopnickiej.

     • Sukcesy naszych uczniów

     • W dniu 8 grudnia 2022r. gościliśmy w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, gdzie odbyło się uroczyste rozstrzygniecie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ks. Stanisława Konarskiego reformator szkolnictwa i nauczyciel wiecznie żywy”. Honorowymi gośćmi spotkania byli: Starosta Jędrzejowski Pan Paweł Faryna, Wicestarosta Pani Maria Barańska oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stefana Roweckiego – Grot Pan Janusz Adamczyk. Wszystkich gości i laureatów konkursu powitała Pani Dyrektor Małgorzata Wojtasik. Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca jury Pani Dyrektor M. Wojtasik.

      W kategorii plastycznej I miejsce zajęła nasza wychowanka Anna Makulska.

      Wyróżnione i nagrodzone zostały również prace: Natalii Koszowskiej, Aleksandry Gurgul, Małgorzaty Makulskiej, Mai Borek, Beaty Maślarz, Kariny Kot i Weroniki Strzeleckiej.

      Nagrody wręczył gość specjalny – Św. Mikołaj.

      Nagrodzone prace zostały wykonane pod kierunkiem: Pani Ewy Kośmider, Pani Bożeny Chowaniec, Pani Elżbiety Kielesińskiej, Pani Beaty Radosz.

      Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłe mikołajkowo – świąteczne spotkanie.

     • Integracyjne spotkanie mikołajkowe

     • Okres świąteczny to magiczny czas , pełen radości i niezwykłych  przeżyć  zwłaszcza dla najmłodszych dzieci. 10 grudnia 2022r.  po raz kolejny  zostało zorganizowane „ Integracyjne spotkanie mikołajkowe” w ramach działającego przy SOSW w Jędrzejowie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Uczestnikami spotkania były dzieci objęte wczesnym wspomaganiem oraz ich rodzice. Pomimo zimowej aury frekwencja dopisała. Spotkanie  miało na celu stworzenie okazji  do bliższego poznania się rodziców , rozwijania umiejętności wspólnej zabawy oraz  twórczej aktywności dzieci.  Terapeuci zadbali,  aby atrakcji nie brakowało.   Podczas spotkania dzieci brały udział w zabawach zabaw tanecznych, ruchowych, z chustą animacyjną , sztucznym śniegiem, zabaw logopedycznych, dźwiękonaśladowczych  oraz zajęć  plastycznych, które bardzo podobały się dzieciom.  W przerwie wszyscy uczestnicy spotkali się na słodkim poczęstunku , podczas którego mogli swobodnie porozmawiać oraz wymienić się swoimi  spostrzeżeniami i doświadczeniami.  Tak dzieci jak i rodzice świetnie się bawili .

     • Warsztaty plastyczne ,,Zimowo-mikołajkowe szaleństwo

     • 7 grudnia 2022r. w grupach wychowawczych, odbyły się mikołajkowe warsztaty plastyczne pod hasłem ,,Zimowo-mikołajkowe szaleństwo”, czyli papierowe dekoracje związane z postacią Św. Mikołaja, która zawsze budzi wśród dzieci ogromną sympatię i pozytywne emocje. Zajęcia prowadziła p. Agnieszka Stradomska-Michalska, zaprzyjaźniony nauczyciel plastyki oraz uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Jędrzejowie. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia osoby biskupa z Myry, które w bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób przedstawiła p. Agnieszka. Po krótkim instruktażu, wychowankowie wykonywali pod nadzorem naszych gości portret Mikołaja z papierowych talerzyków oraz kolorowych materiałów papierniczych. Dzieci wykonały również, poszczególne części garderoby Świętego - skarpety oraz rękawiczki, które musiały zaprojektować i ozdobić według własnego kreatywnego pomysłu. Zaproponowane przez prowadzącą formy aktywności plastyczno-technicznej, pobudziły zmysły naszych wychowanków, przysporzyły ogrom radości tworzenia i dały możliwość miłego spędzenia czasu.Po zakończeniu pracy, piękne ozdoby znalazły swoje miejsce na tablicy tematycznej. Spotkanie zakończyło się przy kubku gorącej i rozgrzewającej herbaty z owocami oraz słodkiej niespodzianki, przygotowanej przez opiekunów Młodzieżowej Rady Wychowanków.

      Bardzo dziękujemy naszym gościom za współpracę i dzisiejsze niezwykle miłe spotkanie, które rozpoczyna cykl warsztatów okolicznościowych, jakie zostały zaplanowane przez MRW na bieżący rok szkolny.

     • Warsztaty Świąteczno-Mikołajkowe

     • Imieniny św. Mikołaja są co roku doskonałą okazją do oderwania się od rutynowego szkolnego planu dnia. Dla wielu uczniów mikołajki to jeden z najprzyjemniejszych dni w trakcie roku szkolnego. Dnia 6 grudnia sala gimnastyczna była pełna dzieci, które z niecierpliwością czekały na przybycie niezwykłego gościa. Warsztaty świąteczno-mikołajkowe przygotowane przez stowarzyszenie „RAZEM” wpisują się w realizowany Szkolny Tydzień Wolontariatu. Otworzyło je wspólne dekorowanie pierników, które tak smakowały naszym podopiecznym, że nie został po nich nawet okruszek. Następnie wychowankowie mieli okazję dać upust swojej kreatywności i inwencji twórczej w przygotowaniu dekoracji i ozdób świątecznych, które zostały wykorzystane do przystrojenia choinki. Uczniowie chętnie przystąpili do tego zadania i byli bardzo zaangażowani. Obecność i pomoc wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie dodała wszystkim skrzydeł do działania za co bardzo dziękujemy. Pod koniec spotkania naszą szkołę odwiedził wyczekiwany gość – Mikołaj. On sam nie zawiódł naszych wychowanków i zjawił się w samo południe z workiem pełnym prezentów. Wszystkie dzieci otrzymały paczki pełne łakoci a niektóre zaprezentowały wiersze, które Mikołaj chętnie wysłuchał. Gość był zachwycony i obiecał, że za rok również nas odwiedzi. Dodatkowo w ramach Szkolnej Manufaktury Twórczej działającej w naszym ośrodku uczniowie przygotowali pluszowe niespodzianki dla kolegów/ koleżanek oraz dla wolontariuszy. Samorząd Uczniowski  z tej okazji zorganizował również akcję „Czapka Mikołaja zwalnia z pytania”. Polegała ona na tym, że ten kto założy w tym dniu czerwoną czapkę Świętego Mikołaja jest zwolniony z odpowiedzi ustnej. Akcja cieszyła się dużą popularnością. Pomimo niesprzyjającej aury za oknami wszyscy świetnie się bawili i miło spędzili czas w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia.

     • ,, DZIĘKUJĘ – NIE PALĘ!”

     • W dniu 05.12.2022 odbył się w naszej szkole apel pod hasłem ,, DZIĘKUJĘ – NIE  PALĘ!”. W ten sposób chcieliśmy przekazać ważne informacje, dotyczące szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm młodego człowieka. Uzależnienie od nikotyny oraz innych substancji czynnych, występujących w dymie papierosowym przyczynia się do rozwoju wielu chorób – w tym w głównej mierze chorób płuc oraz chorób układu krążenia. Poza tym dym tytoniowy ma właściwości rakotwórcze, ponieważ jest produktem takich substancji jak: tlenek węgla, substancje smoliste, fenole, cyjanowodór. Ważnym aspektem naszej prezentacji był również  podkreślenie negatywnego wpływu palenia biernego na nasze zdrowie. Przygotowana przez uczniów wystawa prac była bardzo wyrazistym akcentem, obrazującym szkodliwość uzależnienia od nikotyny. Zachęcamy wszystkich do promowania zdrowego stylu życia bez używek:  ,, Bądź rozsądny przestań palić, jeśli życie chcesz ocalić!”.